Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

1757 8ab1 480
Reposted fromfelicka felicka viailovegreen ilovegreen
Zawsze bądź ostrożny, jeżeli chodzi o plotki na temat kobiety. Przeważnie pochodzą od mężczyzny, który nie może jej mieć, lub kobiety, która nie może z nią konkurować.
Reposted fromcel cel viaLimysoul Limysoul
1575 0de3
Reposted fromoutline outline viailovegreen ilovegreen
9221 46c1 480
Reposted fromBalladyna Balladyna viabotanyplay botanyplay

March 12 2017

4438 c0fb 480
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagitana gitana
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viaprzysniadaniu przysniadaniu
6572 6d26 480
Reposted fromfearnopain fearnopain viawithoutfun withoutfun
2647 b630 480

March 08 2017

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viabeginagain beginagain
2897 6752 480
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viailovegreen ilovegreen
6576 f9cc
Reposted fromwildeyed wildeyed viabeginagain beginagain
Reposted fromshakeme shakeme viailovegreen ilovegreen
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
Reposted fromzenibyja zenibyja viabeginagain beginagain
6058 98f8 480

selfish-gardener:

The struggle is real.

Reposted fromgayscreaming gayscreaming viailovegreen ilovegreen
to niesamowite, że można przez jakiś czas rozmawiać z kimś non stop i nagle zamilknąć z dnia na dzień, by już więcej się nie odezwać.
Reposted fromnotenough notenough viay-xcv-y y-xcv-y
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viagitana gitana
6578 e0e9 480
Reposted fromAng3ll Ang3ll viagitana gitana
Wyszłabym teraz i zapaliła. I gdzieś wyjechała. I może nie wróciła.
Reposted fromafterthat afterthat viakotfica kotfica

meanplastic:

I’m so fucking tired of not being a multimillionaire

6613 9649 480
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl