Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

6487 54d9
Reposted frombpash89 bpash89
  Wszyscy ci którzy uwielbiają herbatę, wiedzę, że nie tylko ona sama jest ważna, ale też KUBEK w którym ją pijesz. Dla kogoś kto przywiązuje się szybko do rzeczy, strata ulubionego kubka do herbaty to smutek. Ktoś kto tego nie pojmuje, nie wie nawet jak wielki.  
— kochałam ten kubek/psychodelic
Reposted frompsychodelic psychodelic viarawwwr rawwwr
8821 33ce 480
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica viaCarridwen Carridwen
5953 908b 480
Reposted fromDennkost Dennkost viaCarridwen Carridwen
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viabe-yourself be-yourself
Reposted fromgruetze gruetze viaclerii clerii
0357 3495 480
Reposted fromnosiemka nosiemka viawithoutfun withoutfun
Chemia między ludźmi jest wtedy,  kiedy dotykasz umysłu i nikt nie wie dlaczego ciało zaczyna płonąć.
— yveee.soup.io
Reposted fromyveee yveee viawithoutfun withoutfun
7916 d4e8 480
Reposted fromvibetechs vibetechs
5102 bca9 480
Reposted fromvibetechs vibetechs
Play fullscreen
SEVENTEEN - 울고 싶지 않아 (Don't Wanna Cry)  mv
Reposted fromkpop kpop

May 16 2017

4514 dbf8 480
Reposted fromsoultraveling soultraveling vialexxie lexxie

May 03 2017

Reposted fromvibetechs vibetechs
Play fullscreen
[MV] 용준형(YONG JUN HYUNG) - 그대로일까 (feat. 헤이즈) (WONDER IF)
Reposted fromkpop kpop
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viabotanyplay botanyplay
6799 a3cd 480

pfeffersteak:

coming home (a few times)

Reposted fromvibetechs vibetechs

April 28 2017

0209 0bee 480
Reposted fromretro-girl retro-girl viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl