Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

1122 a200 480
Reposted fromamatore amatore viakoloryzacja koloryzacja
0092 7125 480
Reposted fromeryawen eryawen viaover-land over-land
9561 17d7 480

agent-ward:

ultrafunnypictures:

My friend wrote “tell me your secrets” on a wall about a year ago. She went back yesterday and people actually replied. I wasn’t sure exactly where to post this.

this is so precious

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viazupelnie zupelnie
1076 ed10 480
Reposted fromoll oll viazupelnie zupelnie
4762 9598
Reposted frombananaslit bananaslit viaSilentForest SilentForest
1329 3ecb 480
Reposted fromgrobson grobson viagitana gitana
1917 df32 480
Reposted fromfreakish freakish viakoloryzacja koloryzacja
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaSilentForest SilentForest

April 14 2017

9203 f1e3 480
Reposted fromoll oll viainsomniahumanstory insomniahumanstory
4706 1166 480
Reposted frompiehus piehus vialeniwieec leniwieec

April 10 2017

3876 ac57 480
Reposted fromverronique verronique viablaugranaaa blaugranaaa
1921 0247
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viajethra jethra
Nawet jeśli podwinie ci się noga, nie pękaj. Zbieraj w sobie siłę. Przyjdzie dzień, kiedy wszystko się uda.
— Kaja Kowalewska
8038 dcdb 480
7472 77c0 480
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele viacomiendolirica comiendolirica
Związki, w których żyjemy, nie są najczęściej z mężczyznami z naszych marzeń, a z tymi, którzy o nas zabiegają. Kobiety, przez proces pochlebstwa, z powodu braku pewności siebie oraz z potrzeby, powoli zaczynają odwzajemniać ich miłość.
— Jane Green "Prosto z mostu"
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaawkwardx awkwardx
6507 71ad

defwang:

jaebum tucking youngjae into bed 😭

Reposted fromvibetechs vibetechs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl