Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

July 02 2017

dlaczego nie pisze się tak jak się mówi
nie pisze się tak jak się kocha
nie pisze się tak jak się cierpi
nie pisze się tak jak się milczy

pisze się trochę tak jak nie jest
— Jan Twardowski
8411 3418 480
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viagdziejestola gdziejestola
3867 8e59 480
Reposted fromAmericanlover Americanlover viashitsuri shitsuri
8835 f1d8 480
Reposted fromczajnikq czajnikq viashitsuri shitsuri
5456 fd7b 480
Reposted fromverronique verronique viashitsuri shitsuri
8217 b32f 480
Reposted fromshitsuri shitsuri viashitsuri shitsuri
2898 9d53 480
Reposted frombrocat brocat viashitsuri shitsuri

June 29 2017

9635 3641 480
Reposted fromliquidgeuse liquidgeuse
9513 3bf0 480

roguemyeon:

summer vibes

Reposted fromjunpyo junpyo
9641 86b0 480
Reposted fromaoi-herondale aoi-herondale
3632 dbce 480
8869 4490 480
Josef Sudek, Stokrotki, 1972.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viapozakontrola pozakontrola
Jeszcze pocieszam się, że jestem.
— Coma; Ekhart

June 24 2017

Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.
Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viablackheartgirl blackheartgirl
9730 bdaa 480
Reposted fromerial erial viasomebunny somebunny

June 23 2017

9180 7fed
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaheartbreak heartbreak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl